توضیحات محصول

تعداد صفحات:161

نوع فایل:word

فهرست مطالب:

فصل اول

مقدمه

غلات

انواع غلات

اهمیت امروزی غلات

مراحل رشد غلات

جوانه زنی

پنجه زنی

تشکیل روزت

ساقه رفتن

تشکیل گل آذین

میوه

برداشت محصول

تاریخچه

تاریخچه کارخانه

ظرفیت خط تولید آدامس

ظرفیت تولید بیسکویت

فصل دوم

مواد اولیه مورد استفاده

مواد اولیه آدامس

مواد اولیه بیسکویت

خط تولید بیسکویت

اسیاب بیسکوییت

اتاق سری کشی

بیکربنات سدیم (جوش شیرین)

نمک نرم

پودر مالت

شکر کریستال

شکر اسیاب

میکسر سایون ویکارز

لیسیتین

متابی سولفیت سدیم

اتاق سیلو

بسته بندی

خط تولید چوب شور

مواد اولیه چوب شور

کنترل کیفیت مواد اولیه مورد استفاده

فصل سوم

تجهیزات کارخانه جات و  نحوه قرار گیری آن ها

سیستم‌های شست و شو

فصل جهارم

تجهیزات آزمایشگاه میکرو بیولوژی

دستور العمل کاری دستگاه کلنی کانتر

دستورالعمل نحوه استفاده از ترازوی دیجیتال

دستور العمل نحوه استفاده از میکروسکوپ

نحوه استفاده از دستگاه انکو باتور معمولی آزمایشگاه میکرو بیولوژی

دستورالعمل نحوه استفاده از دستگاه حمام آب (بن ماری )

دستوالعمل نحوه استفاده از انکوباتور دیجیتالی

نحوه استفاده از دستگاه استو میکر آزمایشگاه میکروبیولوژی

نحوه استفاده از دستگاه شیکر ارلن آزمایشگاه میکروبی

دستور العمل نحوه استفاده دستگاه فور الکتریکی

نحوه استفاده از دستگاه شیکر لوله آزمایشگاه میکروبیولوژی

نحوه استفاده از دستگاه هود لامینار آزمایشگاه میکروبیولوژی

نحوه استفاده ار دستگاه هات پلیت ازمایگاه میکروبیولوزی

نحوه استفاده از دستگاه اتوکلاو آزمایشگاه میکرو بیولوژی

دستورالعمل استفاده از دستگاه PH متر WTW

نحوه کالیبراسیون روزانه PH متر

دستورالعمل استفاده از دستگاه سانتریفوژژربر

دستورالعمل استفاده از کوره الکترونیکی excltn

دستو العمل استفاده از دستگاه گلوتن شور

دستورالعمل نحوه استفاده از دستگاه تعیین نقطه ذوب

انواع مختلف آزمایشات

دستورالعمل روش آزمون اندازه گیری اندیس ید روغن ها و چربی ها

روش تعیین اندیس ید از طریق هانوس

طرز تهیه یدهانوس

طرز تهیه محلول هانوس بطور تقریبی

طرز تهیه محلول هانوس بطور دقیق

دستورالعمل روش آزمون وزن مخصوص (دانسیته )

دستورالعمل روش آزمون رفراکت 25 درجه

دستورالعمل روش آزمون اسید تیه روغن ها (اسیدهای چرب آزاد )

دستورالمل روش آزمون رطوبت بوسیله دستگاه آون Ċ 105

دستورالعمل روش آزمون اندازه گیری اسید تیه شیر خشک و پو در پنیر و پودر آب پنیر

دستورالعمل روش ازمون اندازه گیری خاکستر کل

دستورالعمل روش ازمون اندازه گیری ذرات پودر کاکائو و شکلات

دستورالعمل روش آزمون اندازه گیری درصد پوسته پودر کاکائو

دستورالعمل روش آزمون اندازه گیری اسید سیتریک در آدامس

دستورالعمل روش آزمون تعیین درصد خلوص بی کربنات آمونیوم

دستورالعمل روش آزموم تعیین درصد کلرور در بی کربنات آمونیوم

دستورالعمل روش آزمون تعیین درصد باقی مانده غیرفرار بی کربنات آمونیوم

دستورالعمل روش آزمون تعیین سولفیت بی کربنات سدیم

دستورالعمل روش آزمون مواد قیری بی کربنات آمونیوم

آزمایشات آرد

اندازه‌گیری کشش و مقاومت

اندازه‌گیری اسیدیته

لسیتین

دستورالعمل روش آزمون مواد نامحلول در هگزان در لسیتین

دستورالعمل روش آزمون رطوبت در لسیتین خوراکی

خمیرمایه

دستورالعمل روش آزمون اندازه‌گیری قابلیت ور آمدن خمیر مایه

دستورالعمل روش آزمون اندازه‌گیری

آزمایش میکرب مینو

مواد اولیه

محصولات

بیسکویت‌ها

دستورالعمل روش آزمون شناسایی و شمارش

دستورالعمل انجام آزمون شمارش کلنی میکروب‌های مزوفیل هوازی

دستورالعمل کاری عمومی آزمایشگاه میکروبیولوژی

دستورالعمل روش آزمون جستجو، شناسایی و شمارش استافیلوکوکوس اورئوس کواکولاز مثبت

دستورالعمل روش آزمون شناسایی و شمارش با سیلوس سرئوس

دستورالعمل روش آزمون شمارش کل اسپورهای باکتریهای ترموفیل

دستورالعمل روش آزمون شمارش اسپور باکتریهای ترموفیل بی هوازی (بدون تولید گاز هیدروژن سولفوره)

دستورالعمل روش آزمون شمارش اسپور باکتریهای عامل فساد و بدون گاز

دستورالعمل روش آزمون جستجو، شناسایی و شمارش کلستریدیوم پرفرنژنس

برداشت نمونه و تهیه اولین رقت

نمونه‌های جامد

نمونه‌های مایع

تهیه رقت‌های اعشاری بعدی

محلول‌های رقیق کننده

روشهای کشت میکروبیولوژی

شمارش

دستورالعمل روش آزمون جستجو و شمارش کلی فرم‌ها در مواد غذایی

دستورالعمل روش آزمون جستجوی باکتری سالمونلا در مواد غذایی

پیش غنی سازی

غنی سازی

کشت در محیط جامد

تایید توسط آزمون‌های بیوشیمیایی

تایید با آزمون‌های سرولوژی

تایید در آزمایشگاه مرجع در صورت مطابق بودن نتایج با ویژگیهای باکتری سالمونلا

استانداردها

ویژگیهای شیمیایی خمیرمایه نان

ویژگیهای شیمیایی عصاره مالت

ویژگیهای شیمیایی آرد نارگیل

ویژگیهای شیمیایی وانیلین

مشخصات شیرخشک بدون چربی

ویژگیهای شیمیایی کره کاکائو

ویژگیهای نمک طعام

ویژگیهای شکر سفید

ویژگیهای شیمیایی بیسکویت

ویژگیهای شیمیایی کراکر

ویژگیهای آدامس

ویژگیهای بی کربنات آمونیوم

ویژگیهای شیمیایی اسید سیتریک

ویژگیهای اسید تارتاریک

ویژگیهای ظاهری

ویژگیهای عمومی آرد

سایر ویژگیهای آرد گندم

ویژگیهای شیمیایی بلغور ذرت

ویژگیهای بادام زمینی با پوست

ویژگیهای شیمیایی فندق

ویژگیهای شیمیایی قهوه فوری

خلوص

کاهش وزن (رطوبت)

خاکستر کل

کافئین

مواد جامد محلول در آب

قلیائیت خاکستر محلول در آب

ویژگیهای شیمیایی اسید آسکوربیک مورد مصرف

فصل پنجم

نتیجه گیری

انتقادات

پیشنهادات

فصل ششم

منابع و مراجع

 

فصل اول:

مقدمه

غلات

غلات در واقع گونه ای از خانواده گندمیان (گرامینه ها) هستند که گیاهان علفی تک لپه ای بوده و دانه های ریز آن ها، مصرف خوراکی دارد. غلات گیاهانی یک ساله هستند، یعنی چرخه زندگی خود را در یک فصل زراعی به پایان می رسانند.

گونه های سردسیری غلات (گندم، جو و چاودار) در فصل پاییز و اوایل بهار کشت شده و در اواسط تا اواخر تابستان هم برداشت میشوند. گونه های گرمسیری غلات (برنج، ذرت، ذرت خوشه ای و ارزن) نیز با توجه به شرایط آب و هوایی در اواخر بهار یا اوایل تابستان کشت شده و اواخر تابستان یا اوایل پاییز هم برداشت می شوند.

 

انواع غلات:

گندم: به آب و هوای خنک در فصل رشد، آب و هوای گرم و خشک در فصل برداشت نیاز دارد.

برنج: آبیاری و بارندگی در کشت این گیاه ضروری است. میانگین دما در 4 تا 6 ماه از فصل زراعی باید 21 درجه سانتی گراد یا بالاتر باشد.

ذرت: به آب و هوای گرم بارطوبت کافی نیازمند است. این گیاه معمولاً در آمریکای شمالی و جنوبی و همچنین آفریقا کشت میشود.

جو: به آب و هوای خنک در فصل رشد نیاز دارد. جو مطمئن ترین غلات در شرایط شوری خاک،خشکی یا سرمای زمستان است. جو در زمین هایی که گندم قادر به رشد در آن ها نیست هم پرورش می یابد.

ارزن: از پر محصول ترین غلات در شرایط خشک است و در خاک های غیر حاصل خیز هم رشد میکند. این ماده در آسیا و آفریقا، ماده غذایی مهمی برای انسان و دام میباشد.

جو دوسر: سابقاً خوراک اصلی مردم اسکاتلند محسوب میشد. در سراسر دنیا از این ماده غذایی بعنوان خوراک دام هم استفاده می نمودند.

چاوداریا گندم سیاه: از سازگارترین غلات نسبت به شرایط سخت آب و هوایی است. در آب و هوای سرد کشت میشود.
اهمیت امروزی غلات:

در بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی، بیش از 80 درصد غذای مردم از غلات تامین میگردد. سهم غلات در غذای مردمان اروپایی 45 تا 55 درصد بوده و در ایالات متحده آمریکا تقریباً 20 تا 30 درصد میباشد.

امروزه نزدیک به 70 درصد سطح زیر کشت یک میلیارد هکتاری جهان را غلات اشغال نموده اند. تقریباً نیمی از کل نیازهای غذایی انسان به ویژه در آسیا بطور مستقیم از غلات تامین میگردد.

همچنین تولید غلات در مقایسه با دیگر فراورده های غذایی از جمله گوشت، تخم مرغ، شیر و… بسیار بیشتر است. تولید سالانه غلات در جهان، بیش از یک میلیارد و هفتصدمیلیون تن میباشد. گندم، برنج و ذرت سه محصول مهم هستند که هرکدام تقریباً یک چهارم تولید سالانه غلات را تشکیل میدهند.

برنج، غذای عمده و روزمره مردم نواحی گرم و مرطوب است. این غله معمولاً در زمین هایی تولید می شود که بتوان آن ها را در برخی فصول سال غرقاب یا گل- آب نمود.
گندم به عنوان غله ای سازگار، عمدتاً در زمینهای چمن طبیعی و همچنین در مناطقی که آب و هوا برای کشت ذرت مناسب نیست، به عمل می آید. گندم از غلاتی است که در نواحی سرد هم کشت می شود. این غله در سراسر جهان در فصول مختلفی کشت میشود، به طوری که در هر ماه ازسال، گندم در یکی از نقاط جهان در حال برداشت میباشد.

ذرت هم بعنوان یک گیاه گرمسیری، در مناطقی که رطوبت و حرارت کافی در فصل زراعت فراهم باشد، رشد می نماید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که برای این کالا دیدگاه می‌نویسد. “دانلود کارآموزی بیسکویت و آدامس در شرکت پارس مینو”

خرید vpn